เอกสารรับรอง

SGS certificate : สถาบัน SGS คืออะไร

Dmonwhey ผ่านการตรวจความปลอดภัยและโภชนาการจาก SGS ซึ่ง SGS เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรอาหารและยา หรือ อ.ย. Thai FDA เป็นที่รู้จักในมากกว่า 75 ประเทศทั่วโลก มีองค์กรที่ได้รับการรับรองจาก SGS มากกว่า 80,000 องค์กรด้วยเพราะ SGS เป็นผู้นำในการให้การรับรองระบบมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ ISO 9001: 2000,ISO 14001:2004 และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร เป็นต้น

Reference : https://www.sgs.co.th/en/our-company/about-sgs/expertise

HALAL certificate : HALAL คืออะไร

Dmonwhey ผ่านการรับรองจาก Halal  ซึ่ง ตราฮาลาล คือ ตราที่ติดบนสลากผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่ฮาลาล (อนุมัติ) สำหรับมุสลิมใช้บริโภค โดยจะมีคำว่า "ฮาลาล" (อาหรับحلال‎) เป็นภาษาอาหรับประทับอยู่ ผู้ออกตราฮาลาลในประเทศไทยคือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Reference : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5 

Thai FDA certificate : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

อย. คือ อักษรย่อของ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration)เป็นส่วนราชการในระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอางค์)โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและ ปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทีปลอดภัยและสมประโยชน์ เครื่อง หมาย อย. ที่อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนั้น ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ
อาหารที่จะได้รับ อย. นั้น ส่วนใหญ่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตการควบคุมกระบวนการผลิตการสุขาภิบาลโรงงานการบำรุงรักษา และทำความสะอาด และบุคลากรการผลิต นั่นคือ เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ จี.เอ็ม.พี. (Good Manufacturing Practice) นั่นเอง นอกจากนั้น ต้องผ่านในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุและการแสดงข้อมูลบนฉลากว่าครบถ้วนไม่โอ้อวด หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด อาหารนั้น จึงจะได้รับเครื่องหมาย อย. เป็นสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่มีภาชนะบรรจุสนิท รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริโภค สามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์ของ  Dmon ได้ที่  http://www.fda.moph.go.th 

ສະຫະພັນກິລາເພາະກາຍແຫ່ງຊາດລາວ/Lao BBF certificate

Dmonwhey ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนงานเพาะกายลาว 2019 เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2019 สนุบสนุนผู้เข้าประกวด Mr.&Miss Fitness 2019 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได้รับเกียรติจาก ท่าน บัวลาน สิริปัญญา รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ-กิฬา สปปลาว ที่กรุณาให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ดีม่อนเวย์
Reference : https://www.facebook.com/laobodybuilding/

 

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม
1. กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพจ โปรตีน ดีม่อน Protein Dmon
2.แคปหลักฐาน แจ้งทางไลน์ (ต้องแอดไลน์ก่อนนะจ๊ะ) แอดไลน์ @dmonwhey
3.สำหรับ ลูกค้า รับ เทสเตอร์ อย่างเดียว ออกค่าจัดส่งเอง 50 บาท
4.ตั้งแต่วันนี้- 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้เท่านั้น